Potwierdzam, że tylko ja jestem odpowiedzialny(-a) za dokładność wprowadzonych przeze mnie danych.

    Przed wysłaniem danych bankowych sprawdź dokładnie, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie!