Za reguł opiekunki w Niemczech pracują z osobami starszymi. Dlatego większość chorób pacjentów, z którymi mają sprawę opiekunki w Niemczech są charakterystyczne dla organizmu starczego. W procesie starzenia wszystkie narządy i tkanki w różnym tempie pogarszają swoje funkcjonowanie. Podobnie jak zmiany związane z wiekiem, starzenie się komórek i narządów, powoduje spadek funkcji różnych układów organizmu w różnych okresach starzenia. Ważne jest, aby opiekun osób starszych rozumiał zasadę postępu tej czy innej choroby u pacjenty.

Tak więc pierwsze objawy degradacji organizmu są związane ze zmianami wiekowymi w funkcjonowaniu układu nerwowego. Oznacza to, że osłabia się reakcja pobudzenia i hamowania, osłabia się wrażliwość węchu, ostrość widzenia i siła akomodacji oka. Ponadto aktywność analizatorów zostaje zakłócona, a górna granica słyszalności zniża się. Degradacja narządów prowadzi do zmian w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego. A także do takich zmian strukturalnych, jak zmniejszenie masy mózgu, ścieńczenie zwojów. W konsekwencji rozwija się demencja, szeroko rozpowszechniona choroba osób starszych. Oczywiście nie rzadziej opiekunki seniorów w Niemczech obserwują choroby układu krążenia oraz układu ruchu i moczowego układu.

Choroby seniorów w Niemczech i niezbędna wiedza opiekunki

W Niemczech nie jest wymagane żadne specjalne szkolenie medyczne od opiekunki dla osób starszych. Chodzi o to, że tylko służby specjalne mają prawo zajmować się leczeniem pacjentów w Niemczech. Ale kwalifikacją opiekuna dla pacjentów jest pomaganie im w procesie leczenia oraz interakcji z otoczeniem. W tym celu ważne jest, aby opiekunka zrozumiała, jak przebiega choroba, jakie są jej cechy i odpowiednio, jak dbać o pacjenta.

Najczęściej zaburzenia funkcji starczego organizmu zaczynają się od chorób neurologicznych. Wśród nich najczęściej spotykane, to:

Depresja  —  u osób starszych może objawiać się wyłącznie objawami fizycznymi, takimi jak brak apetytu, zaburzenia trawienia, utrata masy ciała, niedobór witamin, bezsilność, niewyjaśniony ból i trudności z koncentracją. Osoba cierpiąca na depresję może dążyć do samoizolacji i nieruchomości. Jednak właśnie mobilność, chodzenie i zaangażowanie się do codzienne czynności mają korzystny wpływ na samopoczucie pacjenta.

Demencja — to załamanie się funkcji umysłowych, któremu towarzyszy spadek aktywności poznawczej z utratą przyswojonej informacji, wiedzy i umiejętności. Choroba pojawia się na skutek uszkodzenia komórek mózgowych.

Choroba Alzheimera jest formą demencji. To nieuleczalna choroba zwyrodnieniowa. Zwykle występuje u osób powyżej 65 roku życia.

Choroba Parkinsona charakteryzuje się szeregiem zaburzeń neurologicznych. Pacjenci odczuwają niestabilność podczas chodzenia i zmiany pozycji ciała. Spostrzega się spowolnienie ruchów, wzrastanie napięcia mięśniowego, drżenie głowy i kończyn spoczynkowych.

Stany lękowe — uczucie niepokoju pojawia się bez konkretnego powodu na to. Ten typ zaburzeń neurologicznych jest powszechny wśród starszego pokolenia. Opiekunka przy seniorze z tym objawem powinna całym swoim wyglądem wnosić spokój i życzliwość.

Stworzyć atmosferę dobroci i ufności.

Zaburzenia snu – związana z wiekiem zmiana fizjologii prowadzi do zaburzeń snu. Ale może też wystąpić z powodu stanów lękowych.

Choroby neurologiczne i zanikanie tkanki mózgowej są często wynikiem degradacji układu krążeniowego. Przecież są blisko połączone między sobą. Dlatego następną dużą grupą chorób starczych są zaburzenia endokrynologiczne.

Częste choroby układu krążeniowego

U osób powyżej 60-ego roku życia masa serca spada. Zmniejsza się również tętno spoczynkowe. To z kolei prowadzi do niedostatecznego ukrwienia narządów. Również w starszym wieku ciśnienie krwi wzrasta z powodu utraty właściwości aorty sprężystych. Jeśli takie patologie postępują, rozwijają się następujące choroby:

Miażdżyca tętnic –  to choroba naczyń krwionośnych, powstająca w wyniku podwyższonego ciśnienia krwi, toksyn i niedoborów odporności. Prawdopodobieństwo wystąpienia miażdżycy jest wprost proporcjonalne do poziomu cholesterolu we krwi. Z tego też powodu miażdżyca występuje częściej u mężczyzn po 45-tym roku życia.

Zawał mięśnia sercowego – to zawieszenie funkcji mięśnia sercowego z powodu ostrego braku tlenu dostarczanego przez przepływ krwi. Prowadzi to, w swoją kolej, do śmierci tkanki mózgowej z powodu braku dopływu krwi.

Udar – ostry niedobór dopływu krwi do mózgu.

Pacjenci z takimi chorobami często są przykuci do łóżka. Tacy podopieczni, oczywiście, potrzebują pomocy w codziennych czynnościach.

Jest jeszcze jeden, mniej niebezpieczny, ale też powszechny rodzaj choroby układu krążenia:

Niewydolność serca. Istotą tej choroby jest to, że zaburzenia pracy serca prowadzą do niedostatecznego ukrwienia wszystkich narządów i tkanek, które w rezultacie nie będą w stanie normalnie funkcjonować. Podopieczni z tą chorobą powinni być szczególnie chronione przed stresem i obciążeniem. Dla ich zdrowia ważne jest ścisłe przestrzeganie przepisanej diety oraz regularne spacery.

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Podobnie jak inne, narządy moczowe podlegają osłabieniu i dysfunkcji. Osoby starsze doświadczają zarówno częstego chodzenia do toalety w nocy, jak i całkowitego nietrzymania moczu. W drugim przypadku, oczywiście, konieczne jest użycie pieluch. Bardziej niebezpieczne są kamica moczowa i choroby zapalne. Te ostatnie są mniej powszechne. Opiekun pacjentów z dysfunkcjami układu moczowego powinien umieć zmienić pieluchy na seniorze. Inne choroby mogą również powodować nietrzymanie moczu. Na przykład zapalenie stawów, osłabienie mięśni i zaburzenia układu nerwowego. Ale opiekując się takim podopiecznym, ważne jest, aby zrozumieć, że objawy te nie są przewlekłe, lecz mijające przejawy chorób, które można leczyć.

Choroby rozwijające się bez widocznych objawów

Ta kategoria obejmuje nieuleczalne choroby, takie jak rak i cukrzyca.

Cukrzyca często rozwija się na tle innych chorób i często zostaje wykrywana aż na etapie zajęcia kończyn, pogorszenia widzenia, częstych zawrotów głowy i senności. Opiekując się chorymi na cukrzycę należy koniecznie uważnie przestrzegać higieny ciała pacjenta oraz zalecanej diety.

Rak to choroba, której objawy są niejasne. Jej objawy często można przyjąć za ogólne złe samopoczucie starzejącego się organizmu. Ale w przypadku, gdy podopieczny jest już w trakcie leczenia, ważne jest zapewnienie mu m.in. wsparcia psychologicznego. Chorzy na raka odczuwają silny ból, a sam proces leczenia jest również trudny do zniesienia, jak i sama choroba. Możliwe, że będziesz pracowała przy osobie starszej cierpiącej na nowotwór. Dowiedz się więcej o osobliwości opieki nad takim pacjentem.

Domowy opiekun pacjenta – niesamowita pomoc

Osoby starsze cierpią na różnego rodzaju choroby. Jedyną pomocą i wsparciem są lekarze i opiekunki. Ważne jest, aby opiekunka była świadoma tego, podczas pracy z pacjentem. Nasycając ich współczuciem, naprawdę pomagasz przezwyciężyć choroby. Jednocześnie kwalifikacja opiekuna dla pacjentów nie obejmuje umiejętności leczenia. Możesz zapoznać się z wakatami i wymaganiami dotyczącymi opiekunki w Niemczech, aby mieć jaśniejszy obraz pracy z pacjentami. Opieka domowa wymaga jedynie nadzoru i pomocy w codziennych czynnościach.